Vi på Vivitas behandlar din fysiska hälsa med naprapati.

Naprapati är en form av manuell medicin och terapi där man diagnostiserar, behandlar, rehabiliterar och förebygger smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Ordet naprapati kommer från det tjeckiska ordet napravit som betyder korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande, naprapatin syftar till att korrigera orsakerna till lidande.

Naprapaten arbetar framför allt med sina händer för att undersöka och behandla besvär i rörelseapparaten. Syftet är att återställa balans och normalisera miljön i leder, muskler, bindväv och nervsystemet. De behandlings metoder som används är bl.a. muskulär behandling/massage, aktiv och passiv muskeltöj och kiropraktisk justeringsteknik och mobilisering av leder. Till detta kommer rehabiliteringsövningar och träningsråd.

Helhetstänkande

Naprapatin präglas av ett helhetstänkande där man söker orsaken till problemen som uppstår i rörelseapparaten förutom i kroppens biomekaniska system även i det kemiska och emotionella/mentala systemen. Problem som behandlas kan vara av såväl akut som kronisk karaktär.

Behandlingen syftar till att på bästa sätt lösa patientens problem och att patienten samtidigt skall få en avslappnande, energigivande och lärorik upplevelse. Stor vikt läggs vid att patienten skall känna sig trygg i behandlingssituationen.

Vanliga problem som behandlas är:

  • nackspärr
  • ryggskott
  • värkande kontorsaxlar
  • spänningshuvudvärk
  • ländryggsbesvär
  • axelproblematik
  • knä och fotproblematik
  • epikondylalgi (musarm)
  • idrottsskador

Din naprapat

Naprapaten genomgår en 5-årig medicinsk högskoleutbildning och en legitimerad naprapat arbetar diffrential diagnostiskt och gör efter undersökning en bedömning om behandling skall inledas eller om patienten skall skickas vidare till annan yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården. Naprapater är legitimerade av socialstyrelsen och lyder under hälso- och sjukvårdslagen.

Tidsbokning och frågor

Kontakt: Lättast att nå oss är via email: info@vivitas.se.

Ni kan även nå oss på tel. 08-410 426 00.