KBT

Den psykosociala hälsan behandlar vi på Vivitas med KBT.

KBT står för Kognitiv Beteende Terapi. I korthet kan denna terapi beskrivas som en terapi där vi genom att tydliggöra hur vi tänker, tolkar och känslomässigt uppfattar olika situationer kan begripliggöra hur vi mår och varför vi beter/känner oss på ett specifikt sätt i olika situationer. När detta tydliggörs kan sättet att reagera på olika situationer förändras och därigenom kan man skapa en hälsosam förbättring.

Vivitas använder sig av specifika modeller för skattning av olika symtom såsom stress/ångest/depression/psykisk ohälsa och sårbarhet hos individen. Det görs även en grundlig genomgång av livshändelser och de tankefällor som hindrar patienten att må bra.

Det finns omfattande vetenskapligt dokumenterad kartläggning och kliniskt väl prövade metoder som visar att detta behandlingssätt kan hjälpa patienter med emotionella svårigheter i livet, ex vid kriser såsom vid ex skilsmässa, dödsfall, missbruk, arbetslöshet samt övervikt. Kognitiv beteende terapi riktar sig även till patienter med besvär av ångest, depression, social fobi, andra fobier och utbrändhet.

När sociala bekymmer, personliga problem eller när något oväntat svårt inträffar i en persons liv, i dess familj eller på arbetsplatsen kan Vivitas erbjuda professionell hjälp snabbt för att åka möjligheten till snabbare och hållbarare återhämtning och minskning av lidandet för inblandade parter.

Med KBT kan vi behandla:

  • Stress
  • Utbrändhet
  • Depression
  • Ångest
  • Sociala fobier
  • Andra fobier
  • Missbruk
  • Överviktsproblematik
  • Ätstörningar

Kontakta oss på mail info@vivitas.se eller tel. +46 8-410 426 00 för tidsbokning.