Företagshälsovård

FöretagshälsaDen viktigaste resursen i företag är personalen. Om personalen mår bra, och därigenom har en låg sjukfrånvaro är detta till godo för företaget.

Trenden
Eftersom arbetet och individens miljö drastiskt har förändrats har därmed kraven på företagshälsovården också förändrats.

Traditionell ohälsa på arbetsplatser har ofta varit kopplade till tunga arbeten och monotona arbeten som påverkat kroppen fysiskt. Idag ser ofta arbetsvillkoren annorlunda ut med stillasittande arbeten, lågintensiv kontinuerlig belastning och höga stress nivåer. Krav på långa, tuffa arbetsdagar med högt tempo, komplexa processer, stora mängder av informations hantering och stora prestationskrav ställer helt andra krav på individen, ledarskap och på arbetsmiljön.

Den urbana miljön med långa resor, allmänna stressen i storstaden, det höga tempot samt att många även har ett mycket dåligt socialt skyddsnätverk medför att detta i högsta grad kan påverka arbetet.

Vivitas hjälper ditt företag till god hälsa
Vivitas nytänkande företagshälsovård fokuserar på att kartlägga de TRE viktigaste delarna av den totala hälsan (medicinska, biomekaniska och psykosociala hälsan) för att därefter kunna hjälpa individen men också företaget att genom åtgärdsplaner göra viktiga förändringar. En god hälsa är en viktig framgångsfaktor för företag.

VIVITAS erbjuder företagshälsovård anpassad till era specifika behov. Som kunder till vår företagshälsovård blir ni prioriterade kunder med garanterat snabba tider till läkare och andra specialiteter.

 

VIVITAS företagshälsovård:

  • Varje företag får sin personliga kontaktperson i VIVITAS
  • Rätt till årlig hälsokontroll med hälsoprofil
  • Årlig behovsplanering i  hälsofrågor.
  • Medicinsk rådgivning i sjukvårdsfrågor samt företags och rehabiliteringsfrågor.
  • Årlig sammanställning och rapportering av hälsokontroller och hälsoprofiler och redovisning av hälsoläget till företaget.
  • Tillgång till sjukvårdsrådgivning samt sjukvårdsbesök till läkare/ sjuksköterska/naprapat/KBT terapeut med korta väntetider.
  • 10% rabatt på ordinarie prislista gällande VIVITAS tjänster. Gäller även för de anställdas familjemedlemmar i samma hushåll.
  • Influensavaccinering årligen
  • Sjukanmälan: Företaget meddelar VIVITAS via mail/telefon vilka medarbetare som har sjukanmält sig. VIVITAS ringer upp den anställde – och plan för tillfrisknande göres. Råd eller läkarbesök – allt för snabbt tillfrisknande

För företag som har sjukvårdsförsäkringar till sina anställda, kan vi teckna ett avtal där VIVITAS står för kontinuiteten. Vi garanterar snabba tider till våra läkare och annan personal. Genom detta arrangemang kan företag med försäkringslösningar slippa att de anställda vid varje sjukdomstillfälle bollas mellan olika mottagningar. Vi lär känna de anställda och deras problematik både genom att träffa dom vid sjukdom samt genom utförda hälsokontroller på vår mottagning.

Vi har bland annat avtal med  EUROACCIDENT, SÄKRA, VITAL, Nordeuropa, Salus Ansvar. WLC.