Hälsokontroller

VIVITAS hälsoundersökningar fokuserar på tre delområden: medicinsk hälsa, fysisk hälsa, samt psykosocial hälsa. Dessa tre grundstenar anser vi är mycket viktiga för det totala välbefinnandet och för att nå god hälsa. Därför görs vid VIVITAS hälsoundersökningar en ordentlig screening via hälsoprofilbedömning, laboratorieprovtagning, hälsoparametrar av sjuksköterskan, läkarbedömning, samt därefter ev.naprapat och psykoterapeut bedömning.

Hälsopaket
Vivitas erbjuder traditionella hälsokontroller av den medicinska hälsan men också 3 st färdiga paket: guld, silver, brons samt ett flexpaket där man kombinerar ett önskat urval av tjänster.

VIVITAS GULD – VIVITAS stora hälsokontroll för alla åldrar:

 • Sjuksköterskebesök med hälsogenomgång
 • EKG
 • Lungfunktionstest
 • Hörselkontroll
 • Synkontroll
 • Omfattande laboratorieprovtagning
 • Läkarbesök med medicinsk undersökning och rådgivning 30 min
 • Naprapat för biomekanisk bedömning och screening av fysiska hälsan 30 min
 • KBT terapeut för screening av psykosociala hälsan 30 min

VIVITAS SILVER – hälsokontroll för seniora medarbetare:

 • Sjuksköterskebesök med hälsogenomgång,
 • EKG
 • Lungfunktionstest
 • Utökad provtagning avpassat för åldersgruppen
 • Hörselkontroll
 • Synkontroll
 • Läkarbesök med medicinsk undersökning och rådgivning 30 min

VIVITAS BRONS – hälsokontroll för yngre medarbetare:

 • Sjuksköterskebesök med hälsogenomgång
 • Provtagning anpassad till yngre medarbetare
 • EKG
 • Lungfunktionsmätning
 • Läkarbesök med medicinsk undersökning, rådgivning

VIVITAS FLEX – Varje hälsopaket består av en bas och ett eller flera tillägg. Kan varieras individuellt för olika arbetstagare.

VIVITAS BAS F - företagssköterska:

 • Sjuksköterska med hälsogenomgång,
 • Hälsoparametrar
 • Provtagning
 • EKG
 • Synkontroll
 • Hörselkontroll
 • Skriftlig återkoppling. Efter genomgång med sjuksköterska beslut om ev tillägg beroende på vad som önskas eller vad som behövs.

Valfria tillägg:

 • Läkarundersökning samt genomgång
 • KBT terapeut
 • Coaching
 • Naprapat
 • Kostrådgivare
 • Hälsocoach
 • Träningsprogram

Så här går VIVITAS hälsokontroll till:
När du kommer till Vivitas får du i lugn och ro fylla i vår specialanpassade hälsoenkät/survey- denna kan du även ha fyllt i hemma om så önskas. Vivitas hälsoenkät inventerar hälsan i de tre viktiga delarna för total hälsa – dvs medicinsk hälsa, fysisk hälsa, samt psykosocial hälsa.

VIVITAS enkäten ger oss en första information om hur Du mår och hur Du upplever Dina symtom. Sjuksköterskan går igenom dina svar och tankegångar. Därefter vägs, mäts du, BMI räknas ut, midjemått, bodyfatmätning och dina prover tas (se nedan vilka prover). EKG samt lungfunktionsmätning utförs samt vid vissa undersökningar synkontroll samt hörseltestning. Därefter får Du beroende på valt hälsopaket besöka ytterligare specialister – ex. psykoterapeuten för en scanning av den psykosociala hälsan, naprapaten för muskuluskelettal genomgång, kostrådgivare för kostgenomgång.

Under läkarbesöket görs en ordentlig medicinsk undersökning (hjärta, lungor, buk, sköldkörtel, blodtryck) för att ytterligare få ett mått på Ditt nuvarande hälsoläge. Du har god tid att diskutera olika hälsoproblem. VIVITAS kommer därefter att kunna ge dig råd om hur Du kan förbättra och optimera din hälsa! Om något behöver utredas vidare hjälper vi till med detta eller remitterar Dig till rätt instans. Du kommer därefter att få hemskickat en personlig sammanställning av Ditt hälsotillstånd.

Prover som tas i samband med hälsokontrollen:

 • Fullständigt blodstatus: 8 olika parametrar
 • Blod socker
 • Snabbsänka
 • Leverprover x 3 inriktning på lever/ galla / bukspottkörtel
 • Kolesterolprover, onda/goda fettet samt div kvoter -5 prover
 • Njurprover -2 prover
 • Sköldkörtelprov
 • Bisköldkörtelprov
 • Järn
 • Kalcium
 • Magnesium
 • Div. vitaminer -anpassat till åldergrupp ex. B12, D-vitamin
 • Elektrolyter
 • Prostataprov (män)
 • Feces-Hb (blod i avföringen)

Prover varierar något beroende på vald hälsoundersökning samt ålderskategorier.

 • Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande