Vivitas hälsoundersökningar fokuserar på tre delområden: medicinsk hälsa, fysisk hälsa, samt psykosocial hälsa. Dessa tre grundstenar anser vi är mycket viktiga för det totala välbefinnandet och för att nå god hälsa. Därför görs vid VIVITAS hälsoundersökningar en ordentlig screening via hälsoprofilbedömning, laboratorieprovtagning, hälsoparametrar av sjuksköterskan, läkarbedömning, samt därefter ev. naprapat och psykoterapeut bedömning

Hälsokontroll Exklusiv

Hälsokontroll Exklusiv – VIVITAS stora hälsokontroll för företag och privatpersoner:

Insamling av kliniska data

Sjuksköterskebesök:

 • Provtagning- Omfattande laboratorieprovtagning sker efter önskemål på mottagningen, via remiss till laboratorium eller om önskas på arbetsplatsen- för att minska tidsåtgång för den anställde
 • Sjuksköterskebesök med hälsogenomgång:
 • Bioimpendansmätning av muskler och fett, visceralt fett samt BMI
 • Blodtryck och puls
 • EKG- hjärtkontroll
 • Hälsoparametrar: vikt, längd, midjemått
 • Hörselkontroll
 • Lungfunktionbedömning- PEF och Spirometri
 • Hälsoenkät: Inför planerade läkare/ och sjuksköterskebesöket kommer en länk till en hälsoenkät att skickas till medarbetaren via sms och öppnas via Bankid. Enkätens utformning har flera syften. Att ge en medvetenhet hos den anställde om dess egna situation. Kunna tänka igenom vilka problem man önskar ta upp, samt användas som ett objektivt status och utgångspunkt till en gemensam plan för förändringar som behövs för att säkerställa eller förbättra den goda hälsan med hänsyn till alla hälsoperspektiv.  Vissa frågor kommer även att användas som anonymt statistiskt material för att rapporteras på gruppnivå till HR

Läkarbesök med medicinsk undersökning och rådgivning 30 min

 • Personlig muntlig genomgång av provsvar och hälsoparametrar  
 • Personlig genomgång av problem som noterats via hälsoenkäten
 • Medicinsk undersökning av hjärta, lungor, buk, lymfkörtlar, sköldkörtel etc
 • Om hälsoenkät eller undersökningar visat att behov finns för ytterligare utredningar initieras fortsatt omhändertagande på rätt nivå
 • Råd samt beslut ang fortsatt handläggning

Sammanställning av resultat:

Läkaren sammanställer svar från hälsoundersökning. Medarbetaren får därefter en personlig skriftlig rapport med provsvar samt hälsoråd med utgångspunkt från vad som framkommit vid hälsokontrollen

Statistikgenomgång på gruppnivå med HR efter avslutade hälsokontroller

Hälsokontroll Komplett

Hälsokontroll Komplett  – VIVITAS Hälsokontroll med digital uppföljning för företag och privatpersoner

Sjuksköterskebesök:

 • Provtagning- Omfattande laboratorieprovtagning sker efter önskemål på mottagningen, via remiss till laboratorium eller om önskas på arbetsplatsen- för att minska tidsåtgång för den anställde
 • Bioimpendansmätning av muskler och fett, visceralt fett samt BMI
 • Blodtryck och puls
 • EKG- hjärtkontroll

 • Hälsoenkät: Inför det digitala mötet med läkaren kommer en länk till en hälsoenkät att skickas per sms och öppnas via Bankid. Enkätens utformning har flera syften. Att ge en medvetenhet hos den anställde om dess egna situation. Kunna tänka igenom vilka problem man önskar ta upp, samt användas som ett objektivt status och utgångspunkt till en gemensam plan för förändringar som behövs för att säkerställa eller förbättra den goda hälsan med hänsyn till alla hälsoperspektiv

Digital uppföljning med läkare:

 • Vid det personliga digitala mötet går vi igenom medarbetarens nuvarande hälsoläge
 • Personlig genomgång av provsvar
 • Personlig genomgång av problem som noterats via hälsoenkäten
 • Om hälsoenkät eller undersökningar visat att behov finns för ytterligare utredningar initieras fortsatt omhändertagande på rätt nivå.
 • Råd samt beslut ang fortsatt handläggning

Sammanställning av resultat

Läkaren sammanställer svar från hälsoundersökning. Du får därefter en personlig skriftlig rapport med provsvar samt hälsoråd med utgångspunkt från vad som framkommit vid hälsokontrollen.

Statistikgenomgång: Till HR på gruppnivå efter avslutade hälsokontroller

Prislista hälsokontroller

VIVITAS Exklusiv hälsokontroll : 4200:- per undersökning

VIVITAS Komplett hälsokontroll 3400:- per undersökning

( I priset ingår att sjuksköterskor kommer till arbetsplatsen för provtagningen samt undersökningar)

Alla priser är exklusive moms, sjukvård/hälsokontroll momsfritt

Så här går VIVITAS hälsokontroll till:

Vivitas enkäten ger oss en första information om hur du mår och hur du upplever dina symtom. Sjuksköterskan eller läkaren genomför dina fysiska mätningar enligt den hälsokontroll som är vald. T ex Blodtryck, puls, Bioimpedansmätning- BMI, muskel, – fett och visceralt fett mäts, midjemått, EKG, lungfunktionsmätning utförs samt vid vissa undersökningar hörseltestning

Under läkarbesöket görs en ordentlig medicinsk undersökning (hjärta, lungor, buk, sköldkörtel, blodtryck) för att ytterligare få ett mått på ditt nuvarande hälsoläge. Du har god tid att diskutera olika hälsoproblem. Vivitas kommer därefter att kunna ge dig råd om hur du kan förbättra och optimera din hälsa! Om något behöver utredas vidare hjälper vi till med detta eller remitterar dig till rätt instans. Du kommer därefter att få en personlig sammanställning av ditt hälsotillstånd.

Prover som tas i samband med hälsokontrollen:

 • Fullständigt blodstatus: 8 olika parametrar
 • Blodsocker
 • Sänka
 • Leverprover x 3 inriktning på lever/ galla / bukspottkörtel
 • Kolesterolprover, onda/goda fettet samt div kvoter -5 prover
 • Njurprover
 • Sköldkörtelprov
 • Bisköldkörtelprov
 • Järn
 • Kalcium
 • Div. vitaminer -anpassat till åldergrupp ex. B12, D-vitamin
 • Elektrolyter
 • Prostataprov (män)

Prover varierar något beroende på vald hälsoundersökning samt ålderskategorier.