MR helkroppsscanning

Utvidgad hälsokontroll med MR scanning. 

Vivitas har fått in ett flertal önskemål om utvidgade hälsokontroller. För att tillmötesgå detta har vi därför tecknat avtal med de ledande aktörerna inom MR diagnostik.Genom omfattande hälsokontroller med blodprovstagning får vi viktig kunskap  om det allmänna hälsotillståndet samt eventuella riskfaktorer för framtida sjukdomar.

Ett  ytterligare komplement till traditionella hälsokontrollen är en MR undersökning  av hela kroppen (en så kallad helkroppsscanning). MR , magnetresonanstomografi är en bildgivande teknik där man ofarligt och smärtfritt får en detaljerad bild av kroppens inre vitala organ, kärl och skelett  och kan påvisa millimeterstora förändringar.

MR scanningen ses som en viktig pusselbit för att få en total bild av hälsan. Vissa sjukdomar visar sig i första hand via labprover medan andra förändringar kan ses på MR scanning men ej detekteras vid blodprovstagning.

Att upptäcka sjukdomar tidigt kan behandlingsmässigt vara viktigt.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *