Läkarbesök mottagning (svenskt personnummer)
1 750 kr
 
Hembesök Läkare (svenskt personnummer)
2 495 kr
 
Telefonkonsultation Läkare (svenskt personnummer)
1 350 kr
 
Videosamtal – BankID
1 350 kr
 
Läkarbesök mottagning (utan svenskt personnummer)
3 200 kr
 
Hembesök Läkare (utan svenskt personnummer)
3 400 kr
 
Telefonkonsultation Läkare (utan svenskt personnummer)
2 600 kr
 
Sjuksköterskebesök mottagning
750 kr
     
Hembesök sjuksköterska
1 695 kr
 
Tillkommande patient vid samma hembesök
1 595 kr
 
Vaccination
fr. 425 kr

Naprapatbesök mottagning 790 kr

*Recept, remiss ingår i alla läkartjänster