Vi håller en mycket hög tillgänglighetsgrad. Det finns bokningsbara tider online på hemsidan. Hittar du inte en tid som passar dig- kontakta oss direkt via tel: 08- 410 426 00 (vard. kl.08-17 ) eller kontakta oss är via email. Vi tillhandahåller fler tider än de som visas online och tillsammans hittar vi en tid som passar just dig.

Vid en hälsokontroll kan man upptäcka sjukdomar som man kanske inte alltid känner av. Det kan gälla allt från tex högt blodtryck, lungfunktionsnedsättningar till blodbrist. Det finns en hel massa sjukdomar det dröjer länge innan man känner av men fortfarande är viktiga att behandla i så god tid som möjligt. Vid en hälsokontroll kan man också uppmärksamma riskfaktorer som kan medföra framtida sjukdom. Höga onyttiga kolesterolvärden kan vara en orsak till att man tex drabbas av hjärt-kärlproblem (hjärtinfarkt , stroke) när man blir äldre. Även stress och dålig fysisk aktivitet kan påverka din framtida hälsa. Vid hälsokontrollerna inventeras därför om det finns levnadsfaktorer som skulle kunna förbättras för att du ska kunna fortsätta att må bra även när du blir äldre. Hälsokontrollen blir en check-up av ditt nuvarande hälsoläge och ger rekommendationer för framtiden.
Här kan du läsa mer om våra hälsokontroller. 

Ju äldre man blir desto fler sjukdomar drabbas man tyvärr av. Detta betyder att hälsokontrollerna bör utföras tätare vid högre ålder. Det är individuellt hur ofta men över 45 års ålder brukar vi rekommendera 1 gång per år. Vid unga år räcker det med hälsokontroll med glesare intervall.
Här kan du läsa mer om våra hälsokontroller.

Vid en hälsokontroll kan man leta efter tecken på att något är fel i kroppen. Det betyder att vi letar efter tex spår av blod i avföringen – vilket ofta syns vid ex tjocktarmscancer, hos män kontrollerar vi bla ett blodprov vid namn PSA (prostataspecifikt antigen) som vid förhöjda värden kan betyda att det finns en prostatacancer. Ett flertal blodprover kan signalera att något är fel och kan kräva att vi behöver starta större utredningar för att ta reda på vad felet ligger. Även den medicinska undersökningen som doktorn utför är viktig för att hitta eventuella sjukdomar eller cancer.

Knäledsartros beror på att brosket i knäleden har slitits ned. När ben i knäleden börjar gnugga mot ben gör det mycket ont och en inflammation kan starta. Man kan lindra inflammationen med antiinflammatorisk medicin och kortisoninjektioner. Brosket får man dock inte tillbaka med någon behandling. När det gör för ont och det är en ordentlig förslitning får man helt enkelt operera in en ny knäled.

Vivitas har dock tagit in nya injektionsbehandlingar vid namn Durolane. Detta är hyaluronsyra som man sprutar in i knäleden med hjälp av en tunn nål. Hyaluronsyran lägger sig då som en liten dämpande kudde som minskar gnuggandet av ben mot ben i knäleden. Detta minskar på så sätt smärtan vid artros.

Det är individuellt men oftast räcker en injektion i ca 8-12 månaders tid.

Alla företag önskar att deras anställda ska må bra och kunna vara effektiva och producera. Ett litet företag kan vara mycket sårbart om någon anställd blir långtidssjuk. Genom att ha en fungerande företagshälsovård får ni hjälp att se till att era anställda mår bra – inte bara medicinskt men även psykiskt samt fysiskt. Vi lär känna era anställda och ni vet var ni ska höra av er om någon anställd inte mår bra av någon anledning. Vivitas Företagshälsovård hjälper er att se helheten, föreslår, planerar och följer upp olika åtgärder för att ni ska få friska medarbetare.
Här kan du läsa mer om företagshälsovård.

Att ha en bra sjukvårdsförsäkring är en trygghet för era anställda. Blir de sjuka får de hjälp mycket snabbt på rätt nivå. Problemet är att de anställda ofta kommer till olika vårdgivare vid olika bekymmer. Vivitas har avtal med de flesta stora företag för sjukvårdsförsäkringar. Detta betyder att om ni har företagshälsovård hos oss kan era anställda även om de drabbas av sjukdomar som ej är arbetsrelaterade välja att komma till oss. Har man dessutom en företagshälsovård gör vi ordentliga hälsokontroller på era anställda, ger råd hur de ska förebygga framtida bekymmer och känner deras problematik och sjukhistoria vilket kan vara en stor fördel när man mår dåligt. Man får då en samordning vilket är omöjligt om man kommer till ny vårdgivare vid varje sjukdomstillfälle. Vi sköter även rehabiliteringsärenden och ohälsa som uppkommit pga arbetssituationen.