Covid 19

Vi ser med glädje att restriktionerna till följd av pandemin äntligen släppt. Då smittspridningen dock är fortsatt hög i samhället är det  fortsatt viktigt att iakttaga försiktighet och avboka sitt besök om man har symtom som skulle kunna tyda på Covid 19.

MVH Charlotte Gyllenram,
Leg läkare, specialist allmänmedicin,
Medicinskt ansvarig läkare Vivitas.

 

 

 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *